Επιστολή της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του χρέους από τους πολίτες n°2

Δημοσιεύτηκε, στις 13 Φεβρουαρίου 2012  από την ΕΛΕ του χρέους από τους πολίτες

Η πρωτοβουλία της   Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου χρέους από τους πολίτες , βρίσκεται σε καλό δρόμο. Μετά την επιτυχία της πρόσκλησης για την κινητοποίηση των πολιτών, την οποία υπέγραψαν περίπου  60.000 άνθρωποι, δημιουργήθηκαν στη Γαλλία εκατό επιτροπές,   στις πόλεις, τις γειτονιές, τα χωριά, για να ξεκινήσει μια ευρεία εκστρατεία λαικής εκπαίδευσης, σχετικά με τα θέματα  του δημόσιου χρέους .(Δείτε τον  κατάλογο των τοπικών επιτροπών:  liste des collectifs locaux). Continuer la lecture

Lettera n. 2 dell’Audit civivo sul debito pubblico francese

 Lettera n. 2 dell’Audit civivo sul debito pubblico francese

L’iniziativa dell’audit civico sul debito pubblico francese prosegue il suo corso. Il successo dell’appello alla mobilitazione civica che ha raccolto più di 600 000 firme, ha fatto nascere un centinaio di collettivi ovunque in Francia, nelle città, quartieri, paesi, per lanciare una vasta campagna di educazione popolare sui temi del debito pubblico (v. elenco dei gruppi locali) Continuer la lecture

The citizens’ debt audit – Newsletter N°2

The citizens’ debt audit – Newsletter N°2

The campaign for a citizens’ audit of the public debt is making headway. Following the success of the call for general mobilization, which attracted nearly 60,000 signatures, about a hundred collectives have been set up in towns and villages across France with the aim of launching a vast campaign to raise public awareness of the issues related to public debt (see  list of local collectives). Continuer la lecture

Der Brief des bürgerschaftlichen Audits Nr. 2

Der Brief des bürgerschaftlichen Audits Nr. 2

Am 13. Februar 2012 vom Kollektiv für ein bürgerschaftliches Audit.

Die Initiative zivilbürgerliches Schuldenaudit (Rechnungsprüfung) der öffentlichen Hand folgt ihrem Gang. Nach dem Erfolg des Aufrufs einer bürgerschaftlichen Mobilisierung, der 60.000 Unterschriften erbracht hat, haben sich in Frankreich an die hundert Kollektive in den Städten, Bezirken,  Dörfern gebildet, um eine breite Kampagne zur Aufklärung der Bevölkerung über das Problem der öffentlichen Schulden zu starten. Continuer la lecture

La lettre de l’audit citoyen n°2

L’initiative d’audit citoyen de la dette publique suit son cours. Suite au succès de l’appel à mobilisation citoyenne, qui a rassemblé près de 60000 signatures, une centaine de collectifs se sont constitués en France dans les villes, quartiers, villages, pour lancer une vaste campagne d’éducation populaire sur les enjeux de la dette publiques (voir la liste des collectifs locaux). Continuer la lecture